Rasfoire documente

Decretul 529/2019 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 519 din 26-iun-2019

Decretul 530/2019 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 519 din 26-iun-2019

Decretul 531/2019 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 519 din 26-iun-2019

Decretul 532/2019 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 519 din 26-iun-2019

Decretul 535/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 519 din 26-iun-2019

Decretul 522/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 519 din 26-iun-2019

Decretul 523/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 519 din 26-iun-2019

Decretul 524/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 519 din 26-iun-2019

Decretul 525/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 519 din 26-iun-2019

Decretul 526/2019 privind reîncadrarea în funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 519 din 26-iun-2019

Decretul 527/2019 privind numirea unui judecător în funcţia de procuror

publicat in M.Of. 519 din 26-iun-2019

Decretul 528/2019 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 519 din 26-iun-2019

Hotarirea 398/2019 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Clubul Sportiv ''Muscel'' Câmpulung şi scoaterea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv ''Muscel'' Câmpulung a unei părţi dintr-un imobil, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptăţite

publicat in M.Of. 519 din 26-iun-2019

Hotarirea 425/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 564/2006 privind cadrul de realizare a participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul

publicat in M.Of. 519 din 26-iun-2019

Ordinul 149/2019 privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea TIMGAZ - S.A.

publicat in M.Of. 519 din 26-iun-2019

Ordinul 152/2019 privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea WIROM GAS - S.A.

publicat in M.Of. 519 din 26-iun-2019

Ordinul 146/2019 privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ - S.A.

publicat in M.Of. 519 din 26-iun-2019

Ordinul 147/2019 privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea SALGAZ - S.A.

publicat in M.Of. 519 din 26-iun-2019

Ordinul 148/2019 privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L.

publicat in M.Of. 519 din 26-iun-2019

Ordinul 150/2019 privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea TULCEA GAZ - S.A.

publicat in M.Of. 519 din 26-iun-2019

Ordinul 151/2019 privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea VEGA 93 - S.R.L.

publicat in M.Of. 519 din 26-iun-2019