Rasfoire documente

Decizia 851/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a art. 58 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 503 din 21-iun-2019

Decizia 215/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 438 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 503 din 21-iun-2019

Hotarirea 406/2019 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.018/2012 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, precum şi privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 503 din 21-iun-2019

Hotarirea 407/2019 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 503 din 21-iun-2019

Hotarirea 408/2019 pentru modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 503 din 21-iun-2019