Rasfoire documente

Decizia 166/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 raportat la art. 1 alin. (2) lit. e) pct. (i) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, în interpretarea dată prin Decizia nr. 2 din 19 ianuarie 2015, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

publicat in M.Of. 501 din 20-iun-2019

Hotarirea 389/2019 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 501 din 20-iun-2019

Ordinul 69/2019 privind modificarea anexelor nr. 2, 3 şi 4 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 150/2018 pentru aprobarea atribuţiilor specifice structurilor din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi a fişelor posturilor personalului din conducerea acestuia

publicat in M.Of. 501 din 20-iun-2019

Ordinul 845/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă ''T.B.R.C.M.'' - S.A.

publicat in M.Of. 501 din 20-iun-2019

Hotarirea 19/2019 privind modificarea Hotărârii Congresului notarilor publici din România nr. 11/2014 pentru aprobarea Statutului Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România

publicat in M.Of. 501 din 20-iun-2019

Rectificare din 2019 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 907/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 27 martie 2009

publicat in M.Of. 501 din 20-iun-2019

Ordinul 2366/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă ''T.B.R.C.M.'' - S.A.

publicat in M.Of. 501 din 20-iun-2019