Rasfoire documente

Ordinul 4275/2019 privind aprobarea componenţei Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior în mandatul 2019-2023

publicat in M.Of. 508 din 24-iun-2019

Ordinul 4276/2019 pentru modificarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.844/2016

publicat in M.Of. 508 din 24-iun-2019

Hotarirea 27/2019 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 508 din 24-iun-2019

Decretul 521/2019 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 508 din 24-iun-2019

Decizia 176/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma ''precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv'', precum şi a prevederilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 508 din 24-iun-2019