Rasfoire documente

Hotarirea 381/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R. Marfă'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 492 din 18-iun-2019

Hotarirea 383/2019 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucureşti între A1-DN7 şi DN2-A2''

publicat in M.Of. 492 din 18-iun-2019

Hotarirea 394/2019 privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) în vederea finanţării participării României, prin Ministerul Justiţiei, într-un proiect de asistenţă tehnică privind conformitatea legislaţiei naţionale cu prevederile Convenţiei OCDE privind combaterea mituirii funcţionarilor publici în cadrul tranzacţiilor comerciale internaţionale

publicat in M.Of. 492 din 18-iun-2019

Sentinta civila 2682/2016 privind anularea parţială a Hotărârii Guvernului nr. 1.217/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 13 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război

publicat in M.Of. 492 din 18-iun-2019

Ordonanta urgenta 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional ''Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021''

publicat in M.Of. 492 din 18-iun-2019