Rasfoire documente

Ordinul 2588/C/2019 privind condiţiile de acordare a majorării de 75% din salariul de funcţie pentru munca suplimentară prestată în perioada 2019-2021 peste programul normal de lucru de către funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi pentru modificarea unor prevederi în domeniul salarizării funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi din Ministerul Justiţiei

publicat in M.Of. 497 din 19-iun-2019

Hotarirea 25/2019 privind validarea unor mandate de senator

publicat in M.Of. 497 din 19-iun-2019

Hotarirea 26/2019 pentru alegerea unui membru al Biroului permanent al Senatului

publicat in M.Of. 497 din 19-iun-2019

Hotarirea 17/2019 pentru alegerea preşedintelui Curţii Constituţionale

publicat in M.Of. 497 din 19-iun-2019

Hotarirea 405/2019 pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar

publicat in M.Of. 497 din 19-iun-2019

Ordinul 910/2019 pentru completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.261/2005 privind aprobarea metodologiilor de organizare şi de derulare a programelor de formare-calificare, perfecţionare şi verificare profesională periodică a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar

publicat in M.Of. 497 din 19-iun-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii nr. 13 din 8 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 3 iunie 2019

publicat in M.Of. 497 din 19-iun-2019

Rectificare din 2019 în anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 50/2019 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind modalităţile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi negociere continuă şi prin contracte de procesare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 6 mai 2019

publicat in M.Of. 497 din 19-iun-2019

Rectificare din 2019 la Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.414/2019 pentru modificarea Regulamentului privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.335/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 30 mai 2019

publicat in M.Of. 497 din 19-iun-2019

Hotarirea 24/2019 privind vacantarea unui mandat de senator

publicat in M.Of. 497 din 19-iun-2019

Decizia 771/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 718 din Codul de procedură civilă şi ale art. XVIII alin. (2) teza a doua din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 497 din 19-iun-2019