Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 41/2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităţilor de evaluare necesare pentru aprobarea substanţelor active ale produselor biocide şi pentru autorizarea produselor biocide

publicat in M.Of. 483 din 13-iun-2019

Ordinul 72/2019 pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 483 din 13-iun-2019

Decizia 867/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, ale art. 483 alin. (1) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 483 din 13-iun-2019

Hotarirea 377/2019 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţul Alba

publicat in M.Of. 483 din 13-iun-2019

Hotarirea 378/2019 pentru aprobarea numărului de autoturisme necesar desfăşurării activităţilor specifice de către Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale ''Hidroelectrica'' - S.A. Bucureşti

publicat in M.Of. 483 din 13-iun-2019

Rectificare din 2019 la Decizia Curţii Constituţionale nr. 214 din 9 aprilie 2019 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 în ansamblul său, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 3 iunie 2019

publicat in M.Of. 483 din 13-iun-2019

Ordinul 70/2019 privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aplicabile în semestrul II al anului 2019

publicat in M.Of. 483 din 13-iun-2019

Ordinul 69/2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 183/2018 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2019

publicat in M.Of. 483 din 13-iun-2019