Rasfoire documente

Decizia 832/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 214 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 480 din 12-iun-2019

Decizia 178/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

publicat in M.Of. 480 din 12-iun-2019

Decizia 119/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Gabriela-Norica Zlate a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 480 din 12-iun-2019

Decizia 120/2019 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Adela Petrinia Neagoe din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică vacantă de secretar general adjunct al Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 480 din 12-iun-2019

Ordinul 743/2019 privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2019

publicat in M.Of. 480 din 12-iun-2019

Metodologie din 2019 de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2019

publicat in M.Of. 480 din 12-iun-2019

Ordinul 766/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor şi al ministrului afacerilor interne nr. 647/127/2016 privind introducerea restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul naţional DN1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov

publicat in M.Of. 480 din 12-iun-2019

Ordinul 1863/2019 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA - S.A., pentru infrastructura de afaceri EUROBUSINESS IV

publicat in M.Of. 480 din 12-iun-2019

Ordinul 4225/2019 privind înfiinţarea domeniului de doctorat ''Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale'' în cadrul Universităţii din Oradea

publicat in M.Of. 480 din 12-iun-2019

Ordinul 62/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor şi al ministrului afacerilor interne nr. 647/127/2016 privind introducerea restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul naţional DN1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov

publicat in M.Of. 480 din 12-iun-2019