Rasfoire documente

Decretul 514/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 489 din 14-iun-2019

Hotarirea 357/2019 pentru suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 620/2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii ''Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 - etapa I'', ''Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1'', ''Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14'', ''Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15'' şi ''Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15'', precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ''Varianta de ocolire Bacău'', precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 620/2013

publicat in M.Of. 489 din 14-iun-2019

Hotarirea 361/2019 privind suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 750/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN 7 şi DN 2-A2'', precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2010

publicat in M.Of. 489 din 14-iun-2019