Rasfoire documente

Decizia 773/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

publicat in M.Of. 487 din 14-iun-2019

Hotarirea 382/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Dunării Fluviale'' - S.A. Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 487 din 14-iun-2019

Hotarirea 386/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord - Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti - Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti'', lucrare de utilitate publică de interes naţional

publicat in M.Of. 487 din 14-iun-2019

Hotarirea 391/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului

publicat in M.Of. 487 din 14-iun-2019

Hotarirea 392/2019 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Consolidare, restaurare şi extindere imobil ASE Bucureşti - Spaţii de educaţie şi cercetare ASE Bucureşti, Piaţa Romană nr. 7''

publicat in M.Of. 487 din 14-iun-2019

Hotarirea 393/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Electrocentrale Constanţa - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 487 din 14-iun-2019

Hotarirea 404/2019 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019

publicat in M.Of. 487 din 14-iun-2019

Ordinul 338/2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind restituirea garanţiilor depuse pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 487 din 14-iun-2019

Instructiuni din 2019 privind restituirea garanţiilor depuse pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 487 din 14-iun-2019