Rasfoire documente

Decizia 172/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 478 din 12-iun-2019

Hotarirea 366/2019 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0520 Timişoara, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 478 din 12-iun-2019

Hotarirea 367/2019 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu ''Dr. Nicolae Kretzulescu''

publicat in M.Of. 478 din 12-iun-2019

Hotarirea 368/2019 pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0658 Târgu Jiu, transmiterea acestuia în domeniul public al oraşului Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 478 din 12-iun-2019

Ordinul 520/2019 privind modificarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului ''Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu'' şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia

publicat in M.Of. 478 din 12-iun-2019

Ordinul 1795/2019 privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Vălenii de Munte din judeţul Prahova în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

publicat in M.Of. 478 din 12-iun-2019

Ordinul 2346/2019 privind clasarea ca monument istoric a imobilului situat în satul Războienii de Jos, comuna Războieni, judeţul Neamţ, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Monumentul dedicat eroilor de la Valea Albă, în categoria III - for public, m - monument, grupa valorică B

publicat in M.Of. 478 din 12-iun-2019

Ordinul 4217/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.933/2017 privind aprobarea termenelor de plată şi a modalităţilor de raportare a cuantumului de 5% din încasările în valută provenite din taxele achitate de studenţii şi cursanţii străini instituţiilor de învăţământ superior de stat

publicat in M.Of. 478 din 12-iun-2019