Rasfoire documente

Decizia 5/2019 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 11-16 iunie 2019

publicat in M.Of. 474 din 11-iun-2019

Decizia 777/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10, art. 15-16 şi art. 17 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

publicat in M.Of. 474 din 11-iun-2019

Decizia 778/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

publicat in M.Of. 474 din 11-iun-2019

Hotarirea 353/2019 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de 1,0517 ha, pentru aprobarea ocupării temporare pe o perioadă de 10 ani a terenului din fondul forestier naţional în suprafaţă de 146,0177 ha şi pentru aprobarea ocupării temporare pentru o perioadă de 2 ani a terenului din fondul forestier naţional în suprafaţă de 4,3016 ha de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice ''Transelectrica'' - S.A., în vederea realizării obiectivului ''Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier-Reşiţa-Timişoara-Săcălaz-Arad/LEA 400 kV Porţile de Fier-Anina-Reşita''

publicat in M.Of. 474 din 11-iun-2019

Ordinul 67/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Minprest Serv - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 474 din 11-iun-2019

Ordinul 572/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ''Şantierul Naval 2 Mai'' - S.A. Mangalia

publicat in M.Of. 474 din 11-iun-2019

Ordinul 2488/2019 pentru reacreditarea Complexului Muzeal Naţional ''Moldova'' din Iaşi

publicat in M.Of. 474 din 11-iun-2019

Ordinul 4007/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS)

publicat in M.Of. 474 din 11-iun-2019

Ordinul 2341/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Minprest Serv - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 474 din 11-iun-2019

Ordinul 869/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Minprest Serv - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 474 din 11-iun-2019

Ordinul 2342/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ''Şantierul Naval 2 Mai'' - S.A. Mangalia

publicat in M.Of. 474 din 11-iun-2019

Ordinul 863/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ''Şantierul Naval 2 Mai'' - S.A. Mangalia

publicat in M.Of. 474 din 11-iun-2019