Rasfoire documente

Legea 112/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 460 din 07-iun-2019

Decretul 501/2019 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 460 din 07-iun-2019

Decizia 163/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

publicat in M.Of. 460 din 07-iun-2019

Decizia 164/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 460 din 07-iun-2019

Ordinul 796/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii de Administrare Active Feroviare ''S.A.A.F.'' - S.A.

publicat in M.Of. 460 din 07-iun-2019

Ordinul 804/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome ''Administraţia Canalului Navigabil Bega'' Timiş

publicat in M.Of. 460 din 07-iun-2019

Ordinul 805/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Comerciale ''ROFERSPED'' - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R. Marfă'' - S.A. deţine o participaţie majoritară

publicat in M.Of. 460 din 07-iun-2019

Ordinul 2284/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Comerciale ''ROFERSPED'' - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R. Marfă'' - S.A. deţine o participaţie majoritară

publicat in M.Of. 460 din 07-iun-2019

Ordinul 838/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Comerciale ''ROFERSPED'' - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R. Marfă'' - S.A. deţine o participaţie majoritară

publicat in M.Of. 460 din 07-iun-2019

Ordinul 2281/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome ''Administraţia Canalului Navigabil Bega'' Timiş

publicat in M.Of. 460 din 07-iun-2019

Ordinul 848/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome ''Administraţia Canalului Navigabil Bega'' Timiş

publicat in M.Of. 460 din 07-iun-2019

Ordinul 2282/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii de Administrare Active Feroviare ''S.A.A.F.'' - S.A.

publicat in M.Of. 460 din 07-iun-2019

Ordinul 849/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii de Administrare Active Feroviare ''S.A.A.F.'' - S.A.

publicat in M.Of. 460 din 07-iun-2019