Rasfoire documente

Decizia 524/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2019

Decizia 543/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2019

Decizia 5/2019 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Graziela Elena Vâjială din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale Anti-Doping

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2019

Decizia 6/2019 privind numirea doamnei Graziela Elena Vâjială în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2019

Decizia 7/2019 privind exercitarea de către domnul Andrei Stănişoară, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2019

Decizia 8/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ramona-Liliana Seciu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2019

Ordinul 869/2018 pentru aprobarea modelelor registrelor generale ale stocurilor de urgenţă şi specifice şi a modelelor registrelor speciale ale stocurilor de urgenţă şi specifice în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2018 privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2019

Ordinul 1671/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.594/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 24 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2019

Ordinul 1672/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 132/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2019

Ordinul 4000/2018 pentru reacreditarea Muzeului Naţional de Istorie Naturală ''Grigore Antipa'' din Bucureşti

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2019

Decizia 24/2018 [A] referitoare la examinarea recursului în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 26 alin. (4) teza ultimă din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2019