Rasfoire documente

Decizia 102/2019 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Iulia Cîrcei din funcţia publică de secretar general în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 440 din 03-iun-2019

Ordinul 805/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.246/2012 privind desemnarea persoanelor responsabile cu identificarea şi declararea potenţialilor donatori de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule aflaţi în moarte cerebrală

publicat in M.Of. 440 din 03-iun-2019

Ordinul 803/2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant

publicat in M.Of. 440 din 03-iun-2019

Ordinul 804/2019 privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu

publicat in M.Of. 440 din 03-iun-2019

Hotarirea 22/2019 privind cererea de urmărire penală a domnului senator Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru

publicat in M.Of. 440 din 03-iun-2019

Hotarirea 360/2019 pentru aprobarea plafoanelor alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2018

publicat in M.Of. 440 din 03-iun-2019

Decizia 13/2019 [A] referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 440 din 03-iun-2019