Rasfoire documente

Decizia 665/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 alin. (1) raportat la art. 64 alin. (1) lit. e) din Codul de procedură penală, precum şi ale art. 338 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 44 din 17-ian-2019

Ordinul 50/2019 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi din instituţiile subordonate acestuia, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021

publicat in M.Of. 44 din 17-ian-2019

Rectificare din 2019 privind Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.116 din 29 decembrie 2018

publicat in M.Of. 44 din 17-ian-2019

Legea 30/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 44 din 17-ian-2019

Decretul 59/2019 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 44 din 17-ian-2019

Decretul 74/2019 privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 44 din 17-ian-2019

Decretul 75/2019 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 44 din 17-ian-2019