Rasfoire documente

Decizia 770/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 304 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 445 din 04-iun-2019

Decizia 111/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) şi alin. (5), art. 31, art. 88 alin. (1), art. 305 alin. (3) şi art. 309 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 445 din 04-iun-2019

Decizia 254/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 275 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 445 din 04-iun-2019

Hotarirea 365/2019 privind acordarea de ajutoare de urgenţă pentru sprijinirea familiilor afectate de inundaţii în cursul anului 2019

publicat in M.Of. 445 din 04-iun-2019

Hotarirea 369/2019 pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 6 iunie 2019

publicat in M.Of. 445 din 04-iun-2019

Ordinul 325/2019 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Celeiu şi al Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Sucidava din judeţul Olt, în proprietatea acestor organizaţii

publicat in M.Of. 445 din 04-iun-2019

Ordinul 326/2019 pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Goloviţa şi a Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Zmeica din judeţul Tulcea

publicat in M.Of. 445 din 04-iun-2019