Rasfoire documente

Hotarirea 332/2019 privind stabilirea componenţei, atribuţiilor şi responsabilităţilor comitetului de masiv şi ale Consiliului Naţional al Muntelui

publicat in M.Of. 444 din 04-iun-2019

Decizia 772/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 108^5 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 444 din 04-iun-2019

Hotarirea 350/2019 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pentru perioada 5 aprilie-31 decembrie 2018 şi anul 2019 către Comitetul de Asistenţă pentru Dezvoltare (DAC) al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE

publicat in M.Of. 444 din 04-iun-2019

Hotarirea 352/2019 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat ''Medium Term Notes''

publicat in M.Of. 444 din 04-iun-2019

Hotarirea 355/2019 privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României la bugetul Centrului Regional al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Diplomaţie Preventivă în Asia Centrală în vederea sprijinirii finanţării proiectului ''Consolidarea cooperării în folosirea cursurilor de apă transfrontaliere din bazinul Mării Aral''

publicat in M.Of. 444 din 04-iun-2019

Ordinul 177/2019 pentru aprobarea Planului regional de acţiune pentru ursul brun (Ursus arctos) în zona coridorului ecologic Apuseni - Carpaţii Meridionali

publicat in M.Of. 444 din 04-iun-2019

Ordinul 223/2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 138/2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier

publicat in M.Of. 444 din 04-iun-2019

Decizia 432/2019 pentru aprobarea criteriilor de prioritizare a transportului deţinuţilor între unităţile penitenciare

publicat in M.Of. 444 din 04-iun-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 323/2019 privind sancţionarea Societăţii SIRCOM INSURANCE BROKER - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 27 martie 2019

publicat in M.Of. 444 din 04-iun-2019