Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 37/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale

publicat in M.Of. 437 din 03-iun-2019

Hotarirea 323/2019 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea centrelor judeţene din subordinea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

publicat in M.Of. 437 din 03-iun-2019

Hotarirea 336/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vrancea de către domnul Hornea Sorin-Ionel-Florin

publicat in M.Of. 437 din 03-iun-2019

Hotarirea 337/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vrancea de către domnul Costandache Ticu

publicat in M.Of. 437 din 03-iun-2019

Hotarirea 339/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători ''C.F.R. - Călători'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 437 din 03-iun-2019

Hotarirea 340/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome ''Administraţia Fluvială a Dunării de Jos'' Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 437 din 03-iun-2019

Hotarirea 341/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale ''Administraţia Canalelor Navigabile'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 437 din 03-iun-2019

Hotarirea 342/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 437 din 03-iun-2019