Rasfoire documente

Ordinul 814/2019 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 427 din 30-mai-2019

Ordonanta urgenta 35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 427 din 30-mai-2019

Decizia 98/2019 privind încetarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului, acordată doamnei Anca-Nicoleta Alexandrescu

publicat in M.Of. 427 din 30-mai-2019

Ordinul 54/2019 privind modificarea pct. 3 din anexa la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 137/2018 pentru aprobarea Normei de dotare cu mijloace tehnice şi bunuri materiale necesare Instituţiei Prefectului

publicat in M.Of. 427 din 30-mai-2019

Ordonanta urgenta 34/2019 privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar

publicat in M.Of. 427 din 30-mai-2019

Decizia 8/2019 [A] referitoare la recursul în interesul legii cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 55^1 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, modificată prin Legea nr. 169/2017

publicat in M.Of. 427 din 30-mai-2019

Ordinul 812/2019 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei, a componenţei Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant, precum şi atribuţiile directorului adjunct strategie-management al Agenţiei Naţionale de Transplant

publicat in M.Of. 427 din 30-mai-2019