Rasfoire documente

Legea 108/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 419 din 29-mai-2019

Decretul 465/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 419 din 29-mai-2019

Legea 110/2019 pentru modificarea lit. a) a alin. (2) al art. 45 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare

publicat in M.Of. 419 din 29-mai-2019

Decretul 467/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea lit. a) a alin. (2) al art. 45 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare

publicat in M.Of. 419 din 29-mai-2019

Hotarirea 311/2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 419 din 29-mai-2019

Hotarirea 312/2019 pentru modificarea anexei nr. 50 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj

publicat in M.Of. 419 din 29-mai-2019

Hotarirea 317/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi ''Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate'' şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi ''Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi''

publicat in M.Of. 419 din 29-mai-2019

Hotarirea 321/2019 pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 419 din 29-mai-2019

Hotarirea 322/2019 pentru modificarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 259/2006

publicat in M.Of. 419 din 29-mai-2019

Decizia 620/2019 privind stabilirea valorii compensaţiei unitare pentru transportul feroviar public de călători şi a volumului de transport feroviar public de călători pe care operatorii de transport feroviar de călători îl pot executa în cadrul obligaţiei de serviciu public, pentru care aceştia primesc compensaţii de la bugetul de stat în anul 2019, ca urmare a Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019 şi în conformitate cu bugetul Autorităţii pentru Reformă Feroviară pe anul 2019, aprobat de ordonatorul principal de credite conform anexei din Adresa MT-DE nr. 1.464/13.872 din 10.04.2019

publicat in M.Of. 419 din 29-mai-2019

Ordinul 2362/2019 pentru reacreditarea Complexului Muzeal Judeţean Neamţ din Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ

publicat in M.Of. 419 din 29-mai-2019

Ordinul 2363/2019 pentru reacreditarea Muzeului Naţional de Artă al României din Bucureşti

publicat in M.Of. 419 din 29-mai-2019

Decizia 15/2019 [R] privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, cu privire la acordarea sumelor compensatorii tranzitorii reprezentând sporul de 25% cuvenit agenţilor de poliţie care au absolvit studii superioare, după intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009

publicat in M.Of. 419 din 29-mai-2019