Rasfoire documente

Decizia 835/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 216 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 415 din 27-mai-2019

Decizia 113/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal

publicat in M.Of. 415 din 27-mai-2019

Hotarirea 308/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

publicat in M.Of. 415 din 27-mai-2019

Decizia 97/2019 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Ramona-Ioana Bruynseels din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 415 din 27-mai-2019

Ordinul 315/2019 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.391/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Galaţi, în proprietatea acestor organizaţii

publicat in M.Of. 415 din 27-mai-2019

Ordinul 785/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale aflat în coordonarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale

publicat in M.Of. 415 din 27-mai-2019

Ordinul 3971/2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Albă ca Zăpada'' din municipiul Giurgiu

publicat in M.Of. 415 din 27-mai-2019

Ordonanta urgenta 33/2019 pentru modificarea Legii nr. 556/2004 privind înfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989

publicat in M.Of. 415 din 27-mai-2019