Rasfoire documente

Decizia 156/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 4 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 414 din 27-mai-2019

Hotarirea 302/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Naţională ''Închideri de Mine Valea Jiului'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 414 din 27-mai-2019

Hotarirea 306/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

publicat in M.Of. 414 din 27-mai-2019

Ordinul 314/2019 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 236/2019 pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Călăraşi

publicat in M.Of. 414 din 27-mai-2019

Ordinul 798/2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

publicat in M.Of. 414 din 27-mai-2019