Rasfoire documente

Decizia 831/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi (7) şi art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 405 din 23-mai-2019

Decizia 101/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (2) din Codul penal

publicat in M.Of. 405 din 23-mai-2019

Ordonanta urgenta 30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 405 din 23-mai-2019

Decizia 94/2019 privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Elena Petraşcu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 405 din 23-mai-2019

Decizia 95/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marcel-Dumitru Miclău a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

publicat in M.Of. 405 din 23-mai-2019

Decizia 96/2019 privind reluarea activităţii doamnei Iulia Cârcei în funcţia publică din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

publicat in M.Of. 405 din 23-mai-2019

Ordinul 1710/2019 privind completarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

publicat in M.Of. 405 din 23-mai-2019

Actul din 2019 CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - M10

publicat in M.Of. 405 din 23-mai-2019

Rectificare din 2019 la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 730/2019 privind numerotarea secţiilor de votare din străinătate pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2019

publicat in M.Of. 405 din 23-mai-2019