Rasfoire documente

Decretul 1301/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2019

Legea 353/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2019

Decretul 1302/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2019

Legea 345/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2019

Decretul 1294/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2019

Legea 346/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2019

Decretul 1295/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2019

Legea 352/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2019

Legea 361/2018 pentru declararea municipiului Iaşi ''Capitală istorică'' a României şi a municipiului Alba Iulia ''Capitală a Marii Uniri'' a României

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2019

Decretul 1310/2018 privind promulgarea Legii pentru declararea municipiului Iaşi ''Capitală istorică'' a României şi a municipiului Alba Iulia ''Capitală a Marii Uniri'' a României

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2019

Decizia 557/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 390 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2019

Decizia 558/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 204 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2019

Hotarirea 1011/2018 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie ''Prof. dr. G.K. Constantinescu''

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2019

Hotarirea 1015/2018 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2019

Norma 21/2018 privind abrogarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 32/2016 pentru aplicarea Orientărilor privind sistemele şi controalele într-un mediu de tranzacţionare automat pentru platformele de tranzacţionare, firmele de investiţii şi autorităţile competente şi pentru abrogarea unor dispuneri de măsuri ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2019