Rasfoire documente

Decizia 857/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (1), (3) şi (4), art. 25 alin. (1) lit. c) şi d), art. 26, art. 27 lit. b), art. 30 alin. (1), art. 46, art. 49 şi art. 50 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

publicat in M.Of. 393 din 20-mai-2019

Ordinul 200/2019 privind procedura şi termenele de evaluare a cererilor de acord pentru finanţare şi de plată a ajutorului de minimis aprobat în baza Hotărârii Guvernului nr. 239/2019 pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental ''gROwth - Investim în copii, investim în viitor''

publicat in M.Of. 393 din 20-mai-2019

Procedura din 2019 ŞI TERMENELE de evaluare a cererilor de acord pentru finanţare şi de plată a ajutorului de minimis aprobat în baza Hotărârii Guvernului nr. 239/2019 pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental ''gROwth - Investim în copii, investim în viitor''

publicat in M.Of. 393 din 20-mai-2019

Hotarirea 289/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti'', pe raza municipiului Bucureşti - sectorul 6 şi a localităţilor Domneşti, Bragadiru şi Clinceni din judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 393 din 20-mai-2019