Rasfoire documente

Legea 104/2019 pentru modificarea şi completarea art. 223 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 392 din 20-mai-2019

Decretul 446/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 223 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 392 din 20-mai-2019

Decretul 447/2019 pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

publicat in M.Of. 392 din 20-mai-2019

Decizia 86/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 301 alin. (2) şi ale art. 362 alin. (3) şi alin. (4) coroborate cu cele ale alin. (7) şi alin. (8) ale aceluiaşi articol din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 392 din 20-mai-2019

Ordinul 798/2019 privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a SEN, precum şi implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.1 ''Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie'' şi obiectivul specific 6.3. ''Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor'', aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 2.586/2017

publicat in M.Of. 392 din 20-mai-2019

Ordinul 2272/2019 privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Mănăstirii Sinaia - Ansamblul nou ca monument istoric situat în Str. Mănăstirii nr. 2, oraşul Sinaia, judeţul Prahova, precum şi a subcomponentelor acestuia

publicat in M.Of. 392 din 20-mai-2019

Legea 105/2019 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

publicat in M.Of. 392 din 20-mai-2019

Ordinul 124/2019 privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014

publicat in M.Of. 392 din 20-mai-2019