Rasfoire documente

Decizia 641/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din Legea petrolului nr. 238/2004

publicat in M.Of. 397 din 21-mai-2019

Hotarirea 284/2019 privind aprobarea stemei comunei Chişlaz, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 397 din 21-mai-2019

Hotarirea 295/2019 privind aprobarea stemei comunei Cordăreni, judeţul Botoşani

publicat in M.Of. 397 din 21-mai-2019

Ordinul 1642/2019 privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 3.485/2013 pentru aprobarea modelelor legitimaţiei de control, insignei şi ştampilei destinate utilizării de către personalul cu atribuţii de control şi inspecţie în amenajarea teritoriului şi urbanism, autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi supravegherea pieţei produselor pentru construcţii, precum şi cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii

publicat in M.Of. 397 din 21-mai-2019

Ordinul 2203/2019 privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric Situl arheologic subacvatic, cod LMI CT-I-s-A-02561

publicat in M.Of. 397 din 21-mai-2019

Ordinul 2204/2019 privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric Situl arheologic subacvatic, cod LMI CT-I-s-A-02561

publicat in M.Of. 397 din 21-mai-2019

Ordinul 462/2019 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

publicat in M.Of. 397 din 21-mai-2019

Decizia 3/2019 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007

publicat in M.Of. 397 din 21-mai-2019