Rasfoire documente

Decretul 66/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 38 din 15-ian-2019

Decretul 67/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 38 din 15-ian-2019

Decretul 68/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 38 din 15-ian-2019

Decretul 65/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 38 din 15-ian-2019

Decretul 62/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 38 din 15-ian-2019

Decretul 63/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 38 din 15-ian-2019

Decretul 64/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 38 din 15-ian-2019

Decretul 69/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 38 din 15-ian-2019

Decretul 70/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 38 din 15-ian-2019

Decretul 71/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 38 din 15-ian-2019

Decretul 72/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 38 din 15-ian-2019

Decretul 73/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 38 din 15-ian-2019

Decizia 518/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 213 alin. (3) teza întâi coroborat cu alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 38 din 15-ian-2019

Hotarirea 1020/2018 pentru desemnarea Companiei Naţionale ''Imprimeria Naţională'' - S.A. ca entitate emitentă a codurilor unice de identificare, ''emitent de ID'', în cadrul sistemului de trasabilitate pentru produsele din tutun

publicat in M.Of. 38 din 15-ian-2019

Ordinul 48/2019 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 ''Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit'' şi 207 ''Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi''

publicat in M.Of. 38 din 15-ian-2019

Ordinul 51/2019 pentru stabilirea valorii de stingere a creanţelor fiscale prin operaţiunea de dare în plată

publicat in M.Of. 38 din 15-ian-2019