Rasfoire documente

Hotarirea 292/2019 pentru aprobarea închirierii unor suprafeţe în imobilul proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, înregistrat cu nr. MFP 34391

publicat in M.Of. 388 din 17-mai-2019

Hotarirea 294/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea CUPRU MIN - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 388 din 17-mai-2019

Ordinul 3947/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.824/2018 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2018-2019

publicat in M.Of. 388 din 17-mai-2019

Decizia 396/2019 pentru completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie

publicat in M.Of. 388 din 17-mai-2019

Decizia 66/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 372 alin. (1) lit. c) din Codul penal

publicat in M.Of. 388 din 17-mai-2019

Decizia 67/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 587 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală cu referire la art. 97 alin. (1), (2), (3), (6), (10), (11) şi (13) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 388 din 17-mai-2019

Hotarirea 291/2019 pentru completarea art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie ''Prof. dr. G. K. Constantinescu''

publicat in M.Of. 388 din 17-mai-2019

Decizia 118/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 666 alin. (2) şi (7) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 388 din 17-mai-2019