Rasfoire documente

Decizia 92/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruţa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

publicat in M.Of. 386 din 16-mai-2019

Ordinul 3956/2019 privind stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi/instituţii din subordinea/coordonarea acestuia

publicat in M.Of. 386 din 16-mai-2019

Decizia 743/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 386 din 16-mai-2019

Decizia 40/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 263 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 386 din 16-mai-2019

Decizia 6/2019 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''Dacă acţiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevăzută de art. 336 din Codul penal, presupune în mod necesar punerea în mişcare a vehiculului prin acţionarea sistemelor de autopropulsie.''

publicat in M.Of. 386 din 16-mai-2019

Decizia 93/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruţa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

publicat in M.Of. 386 din 16-mai-2019

Ordinul 3957/2019 pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.557/2011

publicat in M.Of. 386 din 16-mai-2019