Rasfoire documente

Ordinul M.89/2019 pentru modificarea Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/2017, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind efectuarea pregătirii militare generale de către unele cadre militare în activitate

publicat in M.Of. 373 din 14-mai-2019

Ordinul 3910/2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala ''Speranţa'' din comuna Macea

publicat in M.Of. 373 din 14-mai-2019

Ordinul 3911/2019 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''liceal'', profilul ''tehnic'', domeniul ''electric'', calificarea profesională ''tehnician electrician electronist auto'', profilul ''servicii'', domeniul ''turism şi alimentaţie'', calificarea profesională ''tehnician în hotelărie'', nivelul de învăţământ ''profesional'', domeniul ''turism şi alimentaţie'', calificarea profesională ''ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic ''Iuliu Maniu'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 373 din 14-mai-2019

Ordinul 3912/2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală ''EDUNET'' din municipiul Craiova

publicat in M.Of. 373 din 14-mai-2019

Ordinul 3913/2019 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''liceal'', profilul ''resurse naturale şi protecţia mediului'', domeniul ''textile pielărie'', calificarea profesională ''tehnician designer vestimentar'', domeniul ''industrie alimentară'', calificarea profesională ''tehnician în industria alimentară'', nivelul de învăţământ ''profesional'', domeniul ''mecanică'', calificarea profesională ''mecanic auto'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul ''Dimitrie Cantemir'' din oraşul Darabani

publicat in M.Of. 373 din 14-mai-2019

Ordinul 3916/2019 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''liceal'', profilul ''real'', specializarea ''ştiinţe ale naturii'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Naţional ''Traian'' din municipiul Drobeta-Turnu Severin

publicat in M.Of. 373 din 14-mai-2019

Ordinul 3917/2019 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''liceal'', profilul ''tehnic'', domeniul ''industria textilă şi pielărie'', calificarea profesională ''tehnician în industria textilă'', nivelul de învăţământ ''profesional'', domeniul ''mecanică'', calificarea profesională ''lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic din satul Bălţeşti

publicat in M.Of. 373 din 14-mai-2019

Ordinul 3918/2019 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''profesional'', domeniul ''mecanică'', calificarea profesională ''mecanic auto'', din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Silvic ''Bucovina'' din municipiul Câmpulung Moldovenesc

publicat in M.Of. 373 din 14-mai-2019

Ordinul 3919/2019 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''liceal'', profilul ''real'', specializarea ''ştiinţe ale naturii'', profilul ''umanist'', specializarea ''filologie'', profilul ''sportiv'', calificarea profesională ''instructor sportiv (fotbal)'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ''Nicolae Bălcescu'' din oraşul Voluntari

publicat in M.Of. 373 din 14-mai-2019

Ordinul 3920/2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală ''Vasile Goldiş'' din municipiul Deva

publicat in M.Of. 373 din 14-mai-2019