Rasfoire documente

Ordinul 45/2019 privind aprobarea modelelor cererilor de plată pentru Măsura 14 - ''Bunăstarea animalelor'' din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - pachetul a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi pachetul b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor

publicat in M.Of. 37 din 14-ian-2019

Decretul 61/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 37 din 14-ian-2019

Decizia 600/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 lit. l) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 37 din 14-ian-2019

Decretul 57/2019 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii

publicat in M.Of. 37 din 14-ian-2019

Decretul 60/2019 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

publicat in M.Of. 37 din 14-ian-2019

Ordinul 4419/C/2018 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.288/C/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale penitenciarelor-spital aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

publicat in M.Of. 37 din 14-ian-2019

Legea 31/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

publicat in M.Of. 37 din 14-ian-2019

Legea 28/2019 privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii

publicat in M.Of. 37 din 14-ian-2019