Rasfoire documente

Legea 102/2019 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 363 din 10-mai-2019

Decretul 440/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 363 din 10-mai-2019

Decizia 41/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 363 din 10-mai-2019

Legea 99/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale ''Cai de Rasă'' - S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Naţională a Pădurilor

publicat in M.Of. 363 din 10-mai-2019

Decretul 437/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale ''Cai de Rasă'' - S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Naţională a Pădurilor

publicat in M.Of. 363 din 10-mai-2019

Hotarirea 272/2019 privind constituirea Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă

publicat in M.Of. 363 din 10-mai-2019

Hotarirea 273/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Comercială ''Uzina Termoelectrică Midia'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 363 din 10-mai-2019

Hotarirea 274/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Naţională ''Romarm'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 363 din 10-mai-2019

Ordinul 2140/2019 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

publicat in M.Of. 363 din 10-mai-2019

Rectificare din 2019 în Legea nr. 64/2019 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A., în domeniul public al oraşului Huedin, comunei Sâncraiu şi comunei Călăţele, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 22 aprilie 2019

publicat in M.Of. 363 din 10-mai-2019

Ordinul M.92/2019 pentru modificarea Normelor privind închirierea unor imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi în proprietatea publică a statului, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.109/2011

publicat in M.Of. 363 din 10-mai-2019