Rasfoire documente

Legea 95/2019 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile

publicat in M.Of. 361 din 09-mai-2019

Decretul 433/2019 privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile

publicat in M.Of. 361 din 09-mai-2019

Decizia 54/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 361 din 09-mai-2019

Ordinul 153/2019 privind stabilirea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate

publicat in M.Of. 361 din 09-mai-2019

Ordinul 765/2019 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, stabilite în favoarea personalului Ministerului Transporturilor şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021

publicat in M.Of. 361 din 09-mai-2019

Ordinul 2113/2019 privind blocarea resurselor economice al căror beneficiar real este entitatea desemnată SYRIAN SCIENTIFIC STUDIES AND RESEARCH CENTER (SSRC)

publicat in M.Of. 361 din 09-mai-2019

Ordinul 402/2019 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii MAXIM LEASING IFN - S.A.

publicat in M.Of. 361 din 09-mai-2019

Ordinul 57/2019 privind completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2013

publicat in M.Of. 361 din 09-mai-2019