Rasfoire documente

Hotarirea 236/2019 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 142/2018 privind precursorii de droguri

publicat in M.Of. 360 din 09-mai-2019

Hotarirea 258/2019 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Satu Mare în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii ''Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare''

publicat in M.Of. 360 din 09-mai-2019

Hotarirea 259/2019 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea tribunalelor

publicat in M.Of. 360 din 09-mai-2019

Decizia 864/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 80 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 360 din 09-mai-2019

Decizia 3/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 80 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 360 din 09-mai-2019

Regulament din 2019 de aplicare a Legii nr. 142/2018 privind precursorii de droguri

publicat in M.Of. 360 din 09-mai-2019