Rasfoire documente

Ordinul 133/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local

publicat in M.Of. 368 din 13-mai-2019

Ordinul 3914/2019 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''postliceal'', domeniul ''sănătate şi asistenţă pedagogică'', calificările profesionale ''asistent medical de farmacie'', ''asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Centrul de Studii ''Ştefan cel Mare şi Sfânt - Bucovina'' din municipiul Câmpulung Moldovenesc

publicat in M.Of. 368 din 13-mai-2019

Ordinul 3915/2019 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''liceal'', profilul ''tehnic'', domeniul ''electronică automatizări'', calificarea profesională ''tehnician operator tehnică de calcul'', nivelul de învăţământ ''profesional'', domeniul ''mecanică'', calificarea profesională ''lăcătuş mecanic prestări servicii'', domeniul ''industrie alimentară'', calificarea profesională ''brutar - patiser - preparator produse făinoase'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Special ''Sfânta Maria'' din municipiul Arad

publicat in M.Of. 368 din 13-mai-2019

Ordinul 3921/2019 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''postliceal'', domeniul ''sănătate şi asistenţă pedagogică'', calificările profesionale ''asistent medical generalist'', ''asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Colegiul UCECOM ''Spiru Haret'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 368 din 13-mai-2019

Circulara 8/2019 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema Desăvârşirea Marii Uniri - Emmanuel de Martonne

publicat in M.Of. 368 din 13-mai-2019

Decizia 616/2019 privind aprobarea Mecanismului de stabilire a compensaţiei serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători

publicat in M.Of. 368 din 13-mai-2019

Actul din 2019 MECANISM de stabilire a compensaţiei serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători

publicat in M.Of. 368 din 13-mai-2019