Rasfoire documente

Hotarirea 277/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiului Bucureşti''

publicat in M.Of. 367 din 10-mai-2019

Hotarirea 280/2019 privind aprobarea obiectivelor etapei a XX-a 2019 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2010

publicat in M.Of. 367 din 10-mai-2019

Hotarirea 281/2019 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru transmiterea imobilului 641 aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi modificarea anexelor nr. 4 şi 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 367 din 10-mai-2019

Hotarirea 282/2019 privind modificarea caracteristicilor tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional al Patrimoniului, precum şi pentru transmiterea acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional al Patrimoniului în domeniul public al municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 367 din 10-mai-2019

Ordinul 599/2019 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel

publicat in M.Of. 367 din 10-mai-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel

publicat in M.Of. 367 din 10-mai-2019

Hotarirea 12/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional din 26 mai 2019, precum şi pentru modificarea Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 11/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

publicat in M.Of. 367 din 10-mai-2019