Rasfoire documente

Legea 98/2019 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

publicat in M.Of. 365 din 10-mai-2019

Decretul 436/2019 pentru promulgarea Legii privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

publicat in M.Of. 365 din 10-mai-2019

Legea 100/2019 privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua naţională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri

publicat in M.Of. 365 din 10-mai-2019

Decretul 438/2019 pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua naţională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri

publicat in M.Of. 365 din 10-mai-2019

Decizia 7/2019 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 55^1 din Legea nr. 254/2013 cu raportare la art. 43 alin. (1) şi (5) din Codul penal

publicat in M.Of. 365 din 10-mai-2019

Ordinul 406/2019 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru completarea art. 1 din Regulamentul de procedură al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 377/2017

publicat in M.Of. 365 din 10-mai-2019

Regulament din 2019 pentru completarea art. 1 din Regulamentul de procedură al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 377/2017

publicat in M.Of. 365 din 10-mai-2019

Ordinul 134/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane

publicat in M.Of. 365 din 10-mai-2019

Ordinul 393/2019 pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 760/2018

publicat in M.Of. 365 din 10-mai-2019