Rasfoire documente

Decretul 424/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 352 din 07-mai-2019

Decretul 425/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 352 din 07-mai-2019

Decretul 426/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 352 din 07-mai-2019

Decretul 431/2019 privind numirea unui judecător la Curtea Constituţională

publicat in M.Of. 352 din 07-mai-2019

Decizia 47/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare

publicat in M.Of. 352 din 07-mai-2019

Hotarirea 269/2019 privind aprobarea sumei alocate pentru majorarea capitalului social al Societăţii Naţionale ''Casa Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA'' - S.A., precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 933/2018 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale ''Casa Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA'' - S.A.

publicat in M.Of. 352 din 07-mai-2019

Ordinul 607/2019 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 513/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor studenţeşti

publicat in M.Of. 352 din 07-mai-2019

Decizia 71/2019 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 şi ale art. 35 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

publicat in M.Of. 352 din 07-mai-2019

Decizia 70/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (3) din Codul penal

publicat in M.Of. 352 din 07-mai-2019