Rasfoire documente

Legea 27/2019 privind transmiterea unei părţi din imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării'', aflată în subordinea Ministerului Mediului, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 35 din 14-ian-2019

Decretul 56/2019 pentru promulgarea Legii privind transmiterea unei părţi din imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării'', aflată în subordinea Ministerului Mediului, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 35 din 14-ian-2019

Decizia 602/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 35 din 14-ian-2019

Rectificare din 2019 la anexa la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 570/2018 privind stabilirea structurii organizatorice şi a numărului de personal al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi al instituţiilor subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 26 iulie 2018

publicat in M.Of. 35 din 14-ian-2019

Ordinul 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile

publicat in M.Of. 35 din 14-ian-2019