Rasfoire documente

Legea 94/2019 privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorităţii sârbe din România

publicat in M.Of. 359 din 09-mai-2019

Decretul 432/2019 pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorităţii sârbe din România

publicat in M.Of. 359 din 09-mai-2019

Legea 96/2019 pentru instituirea ''Zilei Dramaturgiei Româneşti''

publicat in M.Of. 359 din 09-mai-2019

Decretul 434/2019 privind promulgarea Legii pentru instituirea ''Zilei Dramaturgiei Româneşti''

publicat in M.Of. 359 din 09-mai-2019

Legea 97/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

publicat in M.Of. 359 din 09-mai-2019

Decretul 435/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

publicat in M.Of. 359 din 09-mai-2019

Decizia 183/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 339 şi art. 340 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 359 din 09-mai-2019

Ordinul 373/2019 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

publicat in M.Of. 359 din 09-mai-2019