Rasfoire documente

Hotarirea 231/2019 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al oraşului Petrila, judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 357 din 08-mai-2019

Hotarirea 240/2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Giurgiu, Braşov şi Gorj, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 357 din 08-mai-2019

Hotarirea 241/2019 privind aprobarea actualizării valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Iaşi, Arad, Brăila, Constanţa, Gorj, Vâlcea, Prahova, Vaslui şi municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 357 din 08-mai-2019

Hotarirea 242/2019 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului

publicat in M.Of. 357 din 08-mai-2019

Hotarirea 243/2019 privind modificarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar pentru un imobil aflat în administrarea Muzeului Naţional al Satului ''Dimitrie Gusti'', instituţie aflată în subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

publicat in M.Of. 357 din 08-mai-2019

Hotarirea 244/2019 pentru aprobarea închirierii unor spaţii din imobilele aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 357 din 08-mai-2019

Hotarirea 245/2019 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea, în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea

publicat in M.Of. 357 din 08-mai-2019

Ordinul 132/2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local

publicat in M.Of. 357 din 08-mai-2019

Ordinul 2180/2019 privind radierea din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric Casă, situat la adresa poştală Fundacul Bălcescu Nicolae 6, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, având cod LMI IS-II-m-B-03717

publicat in M.Of. 357 din 08-mai-2019