Rasfoire documente

Legea 90/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public

publicat in M.Of. 354 din 08-mai-2019

Decretul 427/2019 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public

publicat in M.Of. 354 din 08-mai-2019

Legea 91/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 354 din 08-mai-2019

Decretul 428/2019 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 354 din 08-mai-2019

Legea 92/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2018 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 354 din 08-mai-2019

Decretul 429/2019 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2018 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 354 din 08-mai-2019

Legea 93/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 354 din 08-mai-2019

Decretul 430/2019 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 354 din 08-mai-2019

Hotarirea 267/2019 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru raportarea politicilor şi măsurilor şi pentru raportarea prognozelor emisiilor şi reţinerilor de gaze cu efect de seră

publicat in M.Of. 354 din 08-mai-2019

Actul din 2019 - PLAN cu privire la asigurarea şi controlul calităţii (QA/QC) raportului privind politicile şi măsurile, precum şi a raportului privind prognozele referitoare la emisiile şi reţinerile de gaze cu efect de seră

publicat in M.Of. 354 din 08-mai-2019

Ordinul 186/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei ''Investim în copii, investim în viitor''

publicat in M.Of. 354 din 08-mai-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare a Comisiei ''Investim în copii, investim în viitor''

publicat in M.Of. 354 din 08-mai-2019

Decizia 547/2019 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii GENERAL INSURANCE BROKER - S.R.L. şi radierea acesteia din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 354 din 08-mai-2019