Rasfoire documente

Decretul 419/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 345 din 06-mai-2019

Legea 88/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 345 din 06-mai-2019

Legea 87/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 345 din 06-mai-2019

Decretul 418/2019 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 345 din 06-mai-2019

Decizia 783/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. f) şi i), art. 25 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 29 alin. (1) lit. b), art. 30, art. 60 alin. (1), art. 77, art. 108, art. 109 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 345 din 06-mai-2019

Decizia 35/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 249 din Codul penal din 1969 şi art. 298 din Codul penal

publicat in M.Of. 345 din 06-mai-2019

Decizia 39/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 421 pct. 2 lit. b) teza întâi din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 345 din 06-mai-2019

Hotarirea 238/2019 pentru modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

publicat in M.Of. 345 din 06-mai-2019

Ordinul 1120/2019 pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.585/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 19 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman

publicat in M.Of. 345 din 06-mai-2019

Hotarirea 5/2019 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din 13 aprilie 2019

publicat in M.Of. 345 din 06-mai-2019