Rasfoire documente

Legea 73/2019 pentru modificarea şi completarea art. 75 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 333 din 02-mai-2019

Decretul 389/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 75 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 333 din 02-mai-2019

Legea 75/2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 333 din 02-mai-2019

Decretul 391/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 333 din 02-mai-2019

Legea 76/2019 privind aprobarea participării României la sistemul Naţiunilor Unite al Echipelor de evaluare şi coordonare în caz de dezastre, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 333 din 02-mai-2019

Decretul 392/2019 pentru promulgarea Legii privind aprobarea participării României la sistemul Naţiunilor Unite al Echipelor de evaluare şi coordonare în caz de dezastre, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 333 din 02-mai-2019

Legea 77/2019 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice

publicat in M.Of. 333 din 02-mai-2019

Decretul 393/2019 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice

publicat in M.Of. 333 din 02-mai-2019

Decretul 405/2019 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 333 din 02-mai-2019

Decretul 406/2019 privind conferirea Ordinului şi Medaliei Meritul Cultural

publicat in M.Of. 333 din 02-mai-2019

Decretul 407/2019 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 333 din 02-mai-2019

Decretul 408/2019 privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere, a unui general-maior cu două stele, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 333 din 02-mai-2019

Decretul 409/2019 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 333 din 02-mai-2019

Decretul 410/2019 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 333 din 02-mai-2019

Decretul 411/2019 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 333 din 02-mai-2019

Decretul 412/2019 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 333 din 02-mai-2019

Decretul 414/2019 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 333 din 02-mai-2019

Decretul 415/2019 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 333 din 02-mai-2019

Decretul 416/2019 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 333 din 02-mai-2019

Hotarirea 261/2019 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2019

publicat in M.Of. 333 din 02-mai-2019

Hotarirea 262/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

publicat in M.Of. 333 din 02-mai-2019

Decretul 413/2019 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 333 din 02-mai-2019

Decizia 98/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 460 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 333 din 02-mai-2019

Norme Metodologice din 2019 de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

publicat in M.Of. 333 din 02-mai-2019