Rasfoire documente

Decizia 72/2019 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 233^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi ale art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 332 din 02-mai-2019

Legea 79/2019 privind instituirea Zilei naţionale a gastronomiei şi a vinului românesc

publicat in M.Of. 332 din 02-mai-2019

Legea 78/2019 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2018 privind prorogarea termenului prevăzut de art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

publicat in M.Of. 332 din 02-mai-2019

Decretul 394/2019 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2018 privind prorogarea termenului prevăzut de art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

publicat in M.Of. 332 din 02-mai-2019

Decretul 395/2019 pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei naţionale a gastronomiei şi a vinului românesc

publicat in M.Of. 332 din 02-mai-2019

Decizia 786/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 332 din 02-mai-2019

Ordinul 588/2019 pentru aprobarea Planului-cadru naţional privind controlul hepatitelor virale în România pentru perioada 2019-2030

publicat in M.Of. 332 din 02-mai-2019

Ordinul 2080/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013

publicat in M.Of. 332 din 02-mai-2019