Rasfoire documente

Decretul 421/2019 privind conferirea titlului de ''Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite''

publicat in M.Of. 339 din 03-mai-2019

Decretul 422/2019 privind conferirea titlului de ''Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant''

publicat in M.Of. 339 din 03-mai-2019

Decizia 45/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

publicat in M.Of. 339 din 03-mai-2019

Ordinul 2106/2019 privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna mai 2019

publicat in M.Of. 339 din 03-mai-2019

Ordinul 2107/2019 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2019

publicat in M.Of. 339 din 03-mai-2019

Hotarirea 2/2019 privind rezultatul votului pentru alegerea membrilor Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România

publicat in M.Of. 339 din 03-mai-2019