Rasfoire documente

Decizia 678/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 244 alin. 1 pct. 2 şi alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 322 din 24-apr-2019

Decizia 69/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 322 din 24-apr-2019

Ordinul M.67/2019 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui ofiţer din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 322 din 24-apr-2019

Ordinul M.68/2019 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 322 din 24-apr-2019

Ordinul 1006/2019 privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

publicat in M.Of. 322 din 24-apr-2019

Ordinul 1019/2019 privind aducerea la cunoştinţa publică a sectorului cadastral din unitatea administrativ-teritorială Voila din judeţul Braşov în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

publicat in M.Of. 322 din 24-apr-2019

Ordinul 1095/2019 pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.118/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 47 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

publicat in M.Of. 322 din 24-apr-2019

Norma 9/2019 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private

publicat in M.Of. 322 din 24-apr-2019