Rasfoire documente

Decizia 866/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv'', cuprinsă în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 328 din 25-apr-2019

Decizia 85/2019 privind eliberarea, la cerere, a domnului Puiu-Lucian Georgescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării şi Inovării

publicat in M.Of. 328 din 25-apr-2019

Ordinul 2105/2019 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului TEZAUR, aferent lunii mai 2019

publicat in M.Of. 328 din 25-apr-2019

Actul din 2019 CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat

publicat in M.Of. 328 din 25-apr-2019

Ordonanta urgenta 27/2019 pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 328 din 25-apr-2019

Norma 10/2019 pentru modificarea pct. 18 din anexa la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2019 privind încheierea exerciţiului financiar 2018 pentru entităţile din domeniul asigurărilor

publicat in M.Of. 328 din 25-apr-2019